Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz icraatlar

Avrupa Birliği mali yardımlarını kullanarak Samsun ilinde 2002-2016 yılları arasında çok sayıda yatırım gerçekleştirdik; yerel yönetimlerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza önemli miktarda kaynak aktardık.

 

2002-2016 yılları arasında “Katılım Öncesi AB Mali Yardımları” çerçevesinde hibe desteği sağlayarak Samsun ilinde toplam 1.319 projeye yaklaşık 100,2 milyon avro değerinde kaynak aktardık; önemli projeleri hayata geçirdik.

 

  • 2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 416 projeye yaklaşık 11 milyon avro’luk destek aktardık.
  • Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla yürütülen Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı, Orta Karadeniz Bölgesinin (TR 83) Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi, Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi Projesi, Samsun Lojistik Merkezi Projesi ve Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ'lerin Güçlendirilmesi Projelerine toplam 62 milyon avro kaynak aktardık.
  • Katılım Öncesi AB Mali Yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 156 projeye yaklaşık 20,1 milyon avro hibe desteği sağladık.
  • Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında “Samsun - Kalın Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi”ni gerçekleştirdik.[1]
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında Samsun ilindeki 740 projeye yaklaşık olarak 68,7 milyon avro hibe desteği sağlandı.
  • Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları kapsamında finanse edilen 3 projeye yaklaşık 500 bin avro destek sağladık.

 

YEREL DÜZEYDE YENİ UYGULAMALAR BAŞLATTIK

İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığının işbirliği içerisinde 81 Valilikte AB ve Proje Merkezleri kurulmasını sağladık. Bu kapsamda Samsun Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi 2010 yılında hizmete girdi.