Samsun’a son 14 yılda 272 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Samsun’a son 14 yılda 272 milyon TL çevre ve şehircilik yatırımı yaptık

Halkımızın hayat kalitesini sağlıklı ve planlı bir biçimde yükseltmeyi ve çevresel şartlar konusunda refahı en üst seviyeye taşımayı hedefledik. Ülkemizi geliştirmek ve güzelleştirmek için yoğun şekilde çalışarak 14 yılda önemli düzenlemelere imza attık.

Altyapı ve üstyapıda devrim niteliğindeki projeleri hayata geçirdik. Kaynaklarımızı verimli kullanarak temiz şehirler, yaşanabilir alanlar inşa ettik.

 

ÇEVREYİ KORUYORUZ, ATIKLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

• 10 adet Ambalaj Atığı Geri Kazanım

• 8 adet Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma

• 4 adet Atık Kabul Tesisi

• 1 adet Atık Yakma ve Beraber Yakma

• 3 adet Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım

• 1 adet Tehlikeli Atık Geri Kazanım

• 20 adet Tehlikesiz Atık Geri Kazanım

•1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon tesisini şehre kazandırdık.

 

Ayrıca Samsun ilinde 2 adet katı atık düzenli depolama tesisi ile 973.673 kişiye hizmet verilmektedir.

 

ATIK SULARI ARITIYORUZ

Atık suların geri dönüşümünde önemli adımlar attık. Samsun’da 2003 yılında yalnızca 3 adet olan atık su arıtma tesisini 17’ye çıkardık. İl genelinde atık su hizmeti alan nüfus 981.149 kişidir.

Samsun’daki Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

2003 3

2016 17

 

ALTYAPIYI GELİŞTİRİYORUZ, ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ BİTİRİYORUZ

Çevre katkı paylarından yerel yönetimlere ayrılan payı artırdık.Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yatırımlar kapsamında 2003-2016 yılları arasında Samsun için 12,2 milyon TL ödenek ayırdık.

 

Bu dönemde Samsun’daki belediyelere 26 adet çevre temizlik aracı hibe ettik.

 

TEMİZ HAVA, SAĞLIKLI YAŞAM         

Samsun ilinde hava kalitesini daha da iyileştirdik. Samsun ilinde 6 adet hava kalitesi izleme istasyonu kurduk.

 

KİMLİKLİ ŞEHİRLER

GÜVENLİ YAŞAM

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Son 14 yılda yapılan yatırım ve atılımlar Türkiye’yi ekonomik ve sosyal yönden ileriye taşıdı. Bu ilerleme hayatın her alanına yansıyor: yaşam kalitesi artıyor, eğitim seviyesi yükseliyor, yüzler gülüyor.

 

Bu olumlu tablonun devamı ve vatandaşlarımızın hayat standartlarının daha da yükselmesi için Kentsel Dönüşüm hamlesini başlattık.

 

Kentsel Dönüşümle;

Öncelikli afet riski altındaki alanların dönüşümü tamamlanacak, güvenilir, yalıtımı tam olarak sağlanmış, asgari konfor koşullarına sahip, enerji tasarrufu sağlayan ve çevre dostu yapılar inşa edilecek, yerel malzeme kullanımı teşvik edilecek, üretim sektörü hareketlenecek, yeşil çevre ve sosyal donatı alanlarıyla bütünleşen kent merkezlerimiz daha da güzelleşecek ve 24 saat yaşayan şehirler oluşturulacak.

 

Bu kapsamda;

Bu kapsamda Samsun İli Canik ve İlkadım ilçelerinde 3 adet riskli alan ilan edilmiştir.

Riskli alanların toplam büyüklüğü 126,43 hektar, toplam nüfusu 44.730, toplam bina sayısı 3.751, toplam birim sayısı yaklaşık 11.409’dur.

 

Bu risk alanlarında yapılacak dönüşüm çalışmalarıyla Samsun İlinde güvensiz yapılaşmanın önüne geçilecek, sürdürebilir yaşam alanları oluşturulacak. Ayrıca 1.602 adet binada 2.807 adet birimin risk tespiti yapılmıştır. Bu binalardan 784 adedi yıkılmıştır.

 

Samsun iline kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 8,4 milyon TL kaynak ayırdık.