Samsun’da gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Samsun’da gümrük ve ticaret kapsamında yapılan yatırımlar

Bakanlık olarak Ticaret erbabımızın, esnafımızın, üreticimizin rekabet gücünü ve finansmana ulaşma imkânlarını artırmak, uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla birçok projeyi ve e-devlet uygulamalarını bürokrasiyi azaltacak şekilde hızla hayata geçiriyoruz.

 

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZ

 

Esnaf ve sanatkârlarımız; toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal sisteme katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli düzeyde katkı veren, bunların yanında istikrarın da temel mekanizması olarak kabul gören bir kesimdir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde esnaf ve sanatkârlarımıza yönelik:

.2012 – 2016 yılları arasında ilimizde 72 adet Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve 1 Adet Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmak üzere bu odalar ile birliğin 93 adet genel kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilme yapılmıştır.

.2016 yılı sonu itibariyle 35402 esnaf ve sanatkarlarımız bulunmakta olup, 2989 esnaf ve sanatkarımız işyeri kapatmış, 5107 esnaf ve sanatkarımız ise yeni işyeri açılışında bulunmuştur.

.2012 – 2016 yılları arasında Esnaf ve Sanatkarlarımızın sorunları ve çözüm yolları ile ilgili kendilerine yazı yazılmış ve alınan cevabi yazılardaki talepler doğrultusunda çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

.Esnaf ve sanatkarlarımızın Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile çıkan sorunlarını mutabakat komitesiyle çözüme kavuşturulmuştur.

.Esnaf ve Sanatkarlarımızın, gerek Bimer, gerekse Bakanlığımıza yaptıkları şikayetlerine ilişkin Müdürlüğümüzce gerekli inceleme ve savunmaları alınarak esnaf ve sanatkarlarımızı bilgilendirilme

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİ YAŞATIYORUZ

 

Ahilik kültürünün ekonomik, sosyal ve kültürel hayatımıza kazandırılmasını sağlamak ve milletimizin önemli hasletlerinden biri olan yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunu ekonomik hayatımızda canlı tutmak amacıyla

  • Tüm illerimizde Ahilik Haftası Kutlamaları gerçekleştiriyor,
  • Ahilik Ansiklopedisi ile Ahilik kültürünü gelecek nesilleri aktarıyor,
  • Yurtdışı etkinliklerle Ahiliği Dünya’ya tanıtıyoruz.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde ahilik kutlamalarına yönelik:

.2012 – 2016 yılları arasında esnaf ve sanatkarlar meslek temsilcileri kuruluşları Kamu Kurumu ve Kuruluşlarını ziyaretleri

.Esnaf ve sanatkarlar ziyaretlerinde bulunmak

.Şed Kuşatma Töreni düzenlenmesi

.İlin Ahisi seçimi ve kaftan giydirilmesi

.Ahilik Kültürü konferansı

.Yerel Televizyonlarda Ahilik Kültürü Konulu Program

.Esnaf Kortejinin şehir içinde yürüyüşü

.Çeşitli ikram

etkinlikleri düzenlenmiştir.

 

İÇ TİCARET

 

HEDEFİMİZ; ÜLKEMİZİ DÜNYANIN SAYILI TİCARET MERKEZLERİNDEN BİRİ YAPMAK

Küresel ölçekte ortaya çıkan iktisadi gelişmeler doğrultusunda ticari hayatımızı yeni baştan düzenleyerek, ticarete yeni ve modern bir hukuki zemin kazandırdık. Ülkemizin dünyanın önde gelen ticaret merkezlerinden biri olması hedefi doğrultusunda, çağdaş ticari anlayışın bir ürünü olan Türk Ticaret Kanunu’nu yürürlüğe koyarak önemli yeniliklere imza attık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde iç ticarete yönelik:

.2012 – 2016 yılları arasında 712 adet Anonim Şirketin genel kurul toplantılarına iştirak edilmiş ve genel kurulları Müdürlüğümüz elemanlarınca izlenmiştir.

.Anonim Şirketlere ait dosyalara yer alan ve 10 yılını dolduran evraklar arşive kaldırılmıştır.

.Anonim Şirketlerle ilgili genel kurul müracaatları alınarak takibi yapılmıştır. Bakanlık Temsilcisi olarak atamalar yapılmıştır.

 

TARLADAN SOFRAYA TİCARETTE GÜVEN SAĞLANDI

 

5957 sayılı “Hal Kanunu” ile, sebze ve meyve ticareti sektörünü yeni baştan düzenleyerek, toptancı hallerimiz ve pazar yerlerimiz, ticaretin güvenli ve hijyenik ortamlarda yapıldığı fiziki mekanlar haline getiriyoruz

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde toptancı hallerine yönelik:

-2012 – 2016 yılları arasında Hal Kayıt Sistemine toplam 309 kayıt yapılmıştır.

Bunun dağılımı;

1          Adet    Sınai Ürün

1          Adet    İhracaatçı

1          Adet    İthalatçı

19        Adet    Üretici

67        Adet    Tüccar (Hal Dışı)

52        Adet    Market

39        Adet    Manav

7          Adet    Depo – Tasnif Ambalajlama

119      Adet    Parzarcı

1          Adet    Otel

4          Adet    Lokanta

1          Adet    Yurt

8          Adet    Diğer

şeklindedir.

 

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5,10 15. Maddeleri gereğince Hakem Heyetimize yapılan müracaat ve alınan kararların 2012-2016 yılları arasında dağılımı aşağıda olduğu gibidir.

-2012 yılında 1 adet müracaat olmuştur ve ret kararı verilmiştir.

-2013 yılında 16 adet müracaat olmuştur. 1 adet ret kararı, 13 adet kabul kararı verilmiş ve 2 adet müracaat da uzlaşma sağlanmıştır.

-2014 yılında 8 adet müracaat olmuştur. 1 adet ret kararı, 5 adet kabul kararı verilmiş ve 2 adet müracaat da uzlaşma sağlanmıştır.

-2015 yılında 5 adet müracaat olmuştur. 3 adet kabul kararı verilmiş ve 2 adet müracaat da uzlaşma sağlanmıştır.

-2016 yılında 23 adet müracaat olmuştur. 14 adet ret kararı, 9 adet kabul kararı verilmiş ve 2 adet müracaat da uzlaşma sağlanmıştır.

 

ŞIRKET KURMAK ARTIK ÇOK KOLAY

 

Girişimcilerimize şirket kuruluş işlemlerini MERSİS üzerinden on-line olarak kısa sürede tamamlama imkânı getirerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağladık.

 

Ayrıca, girişimcilerimizin işe başlama süreçlerini kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda, şirket kuruluş işlemlerinde ortaya çıkan prosedürler ve maliyetler azaltılarak şirket kuruluşunun daha kısa sürede ve daha az maliyetle tamamlanması sağlandı.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde şirketlerimize yönelik:

-T.T.K.’nun yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu kanun ile ilgili yapılan seminer ve eğitim çalışmalarına iştirak edilmiş olup, söz konusu kanun ile ilgili şirketlerimize, müracaatlarında gerekli bilgiler verilmiştir.

 

LİSANSLİ DEPOCULUKLA İLGİLİ PROJE VE FAALİYETLERİMİZ

Tarım ürünlerinin sağlıklı ortamlarda depolanması ve ürünlerin ticaretinin ürün senetleri vasıtasıyla yapılmasını sağlayan Lisanslı Depoculuk Sistemini ülkemizde uygulamaya aldık.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde lisanslı depoculuğa ilişkin:

-İlimizde faaliyet gösteren 1 adet Anonim Şirket olmakla birlikte henüz tam kapasite ile çalışmamaktadır.

 

 

 

TÜKETİCİ HAKLARI

TÜKETICILERI DAHA İLERI SEVIYEDE KORUMAYA YÖNELIK TEDBIRLER ALIYORUZ

Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları ve kendilerini temsil etme konusunda özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketicilerimize yönelik:

-Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bir program dahilinde ilimiz merkez ve diğer ilçelerde yaklaşık 140 İlk ve Orta Dereceli okulda Tüketici hakları, tüketim bilinci ve tasarruf bilinci konularında seminer verilmiş, bilinçlendirici video ve slayt gösterimi yapılmıştır.

-Her yıl Tüketici Hakem Heyeti Başkan ve üyeleri ile Raportörlere yönelik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İkincil Mevzuat ve uygulamalar konusunda seminer verilmiştir.

-Bilinçli tüketim konusunda bastırılan yaklaşık 24000 broşür ve kitapçık okullarda, alışveriş merkezlerinde ve son dönemde raylı sistem araçlarının okuma bölümüne konularak halkımızın yararına sunulmuştur.

-Halk Eğitim Merkezleri ile işbirliği yapılarak özellikle kursiyer bayanların tüketim bilinci ve tüketici hakları konularında bilinçlenmesi için seminer verilmiştir.

-Muhtarlar Derneği ile işbirliği yapılarak Tüketici Haftası ile ilgili afişler gönderilmiş ve Muhtarlara dağıtımı ile daha geniş bir kitleye haftanın tanıtımı yapılmıştır.

-İl Müftüsü ile işbirliği yapılarak il merkezi ve ilçelerimizde Müftülük personeline tüketici haklarıyla ilgili seminer verildi.

-İlkadım Kent Konseyi üyeleri ve diğer katılımcılara tüketici hakları ile ilgili seminer verildi.

-Ondokuzmayıs Üniversitesi Terme Meslek Yüksek Okulundaki öğrencilere Tüketici Hakları ile ilgili seminer verildi.

-İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline tüketici hakları ile ilgili seminer verildi.

-Talepde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine Tüketici Hakları, tüketim bilinci ve tasarruf bilinci konularında seminer verilmesi

faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

 

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDE “GÜVENSİZ ÜRÜNE SIFIR TOLERANS”

 

Bakanlığımız, “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” prensibi ve “bilinçli tüketici, basiretli tacir” anlayışı çerçevesinde tüketicileri korumak ve piyasada güvensiz ürün bulunmasını önlemek amacıyla kesintisiz olarak sorumlu olduğu bütün sektörlerde denetimlerini sürdürmektedir.

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin:

-2014 – 2016 yılları arasında toplam 379 denetim gerçekleştirilmiştir.

-Denetimler; Oyuncak, tekstil ürünleri, ayakkabı, çakmaklar, diş fırçası, mama sandalyeleri, okul kıyafetleri, kırtasiye, kuvvetli asit baz, deterjanlar, yiyecek taklidi ürünler ve özellikle bebek ve çocuklara yönelik ürün gruplarında gerçekleştirilmiştir.

-Yapılan denetimler neticesinde 7 güvensiz ürün, 15 teknik düzenlemesine aykırı ürün tespit edilmiş ve gerekli işlemler uygulanmıştır.

-2014 – 2016 yılları arasında toplam 39655 ürün denetlenmiştir.

-Tüketici ve satıcıları bilinçlendirmeye yönelik, seminerler düzenlenmiş, bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır.

-Şikayet üzerine 14 işyeri denetlenmiş ve gerekli takibat yapılmıştır.

-Çocuk giyimi konusunda proje hazırlanarak Bakanlığımıza gönderildi.

-İlimiz Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere tüm ilçelerin Belediye Zabıta Memurlarına etiket denetimi ile ilgili seminer verildi.

-İlimizde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları yönetici ve üyelerine fiyat etiket denetimi ve ürün güvenliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

-Bakanlığımızca görevlendirilen görevliler tarafından ilimizde bulunan üretici ve tacirlere PGD konusunda seminer verildi.

-İlimizde bulunan özel ve yetkili servislere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

-Ayrıca 2016 yılında; 498 işyerinde 1505 adet ürün üzerinde fiyat ve etiket denetimi, 24 işyerinde 118 ürünle ilgili Garanti Belgesi ve Kullanma Kılavuzu denetimi yapılmıştır.

 

TÜKETİCİ ŞIKAYETLERİNİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇÖZÜYORUZ

 

Bilindiği üzere tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız, hızlı ve kolay bir şekilde çözüme bağlanması amacıyla her il ve ilçede en az bir tane olmak üzere toplam 1011 adet tüketici hakem heyeti kurulmuştur.

 

Tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlenmiş olan hakem heyetlerimize yapılan başvurular yoğunluğunu korumaya devam etmektedir.

 

 

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde tüketici hakem heyetlerinde:

-2012 yılında 9157

-2013 yılında 20714

-2014 yılında 109441

-2015 yılında 53018

-2016 yılında (ilk 9 ayda) 13872 başvuru yapılmış ve bu başvuruların çözümü gerçekleştirilmiştir.

 

KOOPERATİFLERE YÖNELİK FAALİYETLERİMİZ

Bakanlığımız; Türk Hukuk sistemi içinde özel önem verilerek bağımsız bir düzenleme yapılan bir ortaklık modeli olan ve bu gün sayıları 56 bine ulaşan kooperatiflere ve onların yedi milyondan fazla ortağına yönelik önemli hizmetler sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012- 2016 yılları arasında ilimizde kooperatiflere yönelik:

-2012 – 2016 yılları arasında 93 adet faal ve 14 adet tasfiye halinde olmak üzere toplam 107 kooperatifimize kayıtlı 42069 ortak bulunmaktadır.

-2012 – 2016 yılları arasında faal ve tasfiye halindeki kooperatiflerin 552 adet genel kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirme yapılmıştır. Söz konusu yıllar arasında 17 adet kuruluş, 23 adet Anasözleşme Değişikliği ve 4 adet şikayet konusunda inceleme yapılmıştır.

-Kadınlarımızın el becerileriyle ürettikleri ürünler için bir araya gelerek kooperatifleşmesi için çalışmalarda bulunulmuştur.

-Koopbis sistemine kooperatif ortaklarının sisteme kayıt edilmesi sağlanmıştır.

-Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı (Koop-Gep) için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezlerince kooperatiflerin yönetim, denetim ve ortaklarına Koop-Gep eğitimi verilerek sertifika almaları sağlanmıştır.

 

DİĞER PROJE, FAALİYET VE ETKİNLİKLERİMİZ

 

2012- 2016 yılları arasında ilimizde:

-2012 – 2016 yılları arasında Piyade Gözetimi ve Denetimi konularında çocukların kullandığı ürünler konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla ayakkabıcılara, konfeksiyon mağazalarına ve kırtasiyelere Denetçilerimiz tarafından bilgi verilip, tüketicilere dağıtılması amacıyla broşür ve kitapçık verilmiştir.