Samsun’da son 14 yılda yapılan toplam orman ve su işleri yatırımı takriben 2 milyar 180 milyon TL

Samsun’da son 14 yılda yapılan toplam orman ve su işleri yatırımı takriben 2 milyar 180 milyon TL

Ülkemizin orman varlığını koruyarak geliştirmek, orman köylülerini desteklemek, milli parklar ve diğer korunan alanların etkin yönetimini sağlayarak, halkımızın istifadesine sunmak, su kaynaklarını verimli kullanarak içmesuyu, sulama ve diğer ihtiyaçlara cevap vermek, enerjiye dönüştürmek ve hava tahminlerini daha isabetli yapabilmek için son 14 yılda Samsun’a yapılan yatırımları artırdık. 

 

Samsun’a Vezirköprü Barajını İnşa Ettik…

 • Samsun’un en önemli projelerinden olan 60 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Vezirköprü Barajını 2005 yılında hizmete aldık. Baraj ile 109.640 dekar zirai arazi sulanacak olup, bunun 79.640 dekarı şuanda sulanmaktadır. Kalan kısmında inşaat çalışmalarına başlanmıştır.

 

Samsun’a 6 Büyük Baraj İnşa Ettik…

 • Samsun’a Vezirköprü Barajının haricinde 5 baraj daha inşa ettik. Bunlardan Derinöz Barajının su biriktirme hacmi 21 milyon m3 olup, 41.240 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Samsun’a kazandırdığımız diğer barajlar;
 • Duruçay Barajı
 • Havza Dereköy Barajı
 • Havza Hacıdede Barajı
 • Taflan Barajı

Ondokuzmayıs Barajı Hızla Yükseliyor…

 • Ondokuzmayıs ve Bafra ilçeleri ile yörede bulunan 4 beldenin içme ve kullanma suyunu temin edecek Ondokuzmayıs Barajının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. %85 nispetinde tamamlanan baraj ile ayrıca 76.730 dekar arazi sulanacaktır.
 • Ladik ilçesinde 2 baraj inşaatı devam etmektedir. Bunlardan Ladik Barajının %93’ü tamamlanmıştır. Fındıcak Barajında ise %67 nispetinde fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

 

Salıpazarı İlçesi Barajına Kavuşuyor…

 • Salıpazarı ilçesinin içmesuyu ihtiyacını karşılayacak Salıpazarı Barajının inşaat ihalesi 19.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ihale süreci devam etmektedir. Baraj ile ayrıca 15.400 dekar arazi sulanacak, yıllık 25,74 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edilecektir. Ayrıca Salıpazarı ilçesinin taşkınlardan korunması sağlanacaktır.
 • Bu barajların haricinde Samsun’da 6 barajın da plan ve proje hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Bu barajlar;
 • Alaçam Taşkelik Barajı
 • Asarcık Armutlu Barajı
 • Tekkeköy Çırakman Barajı
 • Vezirköprü Doluca Barajı
 • Vezirköprü Gölçay Barajı:
 • Vezirköprü Kapaklıeşme Barajı
 • Samsun’da barajların haricinde Havza Çamyatağı Göleti de planlama çalışması devam etmektedir.

 

Münbit Topraklarımızı Sulamaya Açtık…

 • Son 14 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleri ile 438.290 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Samsunlu çiftçilerimizin yüzlerini güldürdük ve onlara yılda 147 milyon TL zirai gelir artışı sağladık.

 

Bafra Ovasının Bereketine Bereket Kattık…

 • Samsun ve ülkemiz ziraati için son derece önemli olan Bafra Ovasında önemli sulama tesislerini hizmete alarak ovanın daha da bereketlenmesini sağladık.
 • Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması tamamlandığında toplam 167.640 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Bu alanın 122.640 dekarlık kısmı sulamaya açılmıştır.
 • Bafra Ovası Sulaması 1. Kısım ile de 132.300 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. Bu tesis 2012 yılında hizmete alınmıştır.

Çarşamba Ovasının Münbit Arazilerini Sulayacağız…

 • Samsun’un bereketli topraklarına sahip Çarşamba Ovasında çok önemli sulama tesislerimizin inşaat çalışmaları devam etmektedir.
 • Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2. Kısım Yüzeysel Drenajı ile 2 Metre Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı işi kapsamında 520.000 dekarlık şebekenin 291.000 dekarlık kısmında 600 km drenaj kanalı ve üzerindeki sanat yapıları ile 8 adet drenaj terfi merkezi,
  229.000 dekarlık alanda önceki yıllarda açılan drenaj kanallarının temizliği yapılmaktadır.
 • Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı ile de 292.000 dekarlık şebekenin 150.000 dekarlık kısmında 280 km drenaj kanalı ve üzerindeki sanat yapıları ile 5 adet drenaj terfi merkezi, 142.000 dekarlık alanda önceki yıllarda açılan drenaj kanallarının temizliği yapılmaktadır.

 

Samsun ve İlçeslerinin İçmesuyu Problemini Çözüyoruz…

 • Samsun şehir merkezinin içmesuyu ihtiyacını Hasköy ve Kökçüoğlu Su Haznelerini inşa ederek çözdük.
 • 19 Mayıs Barajı’ndan alınacak su, inşa edilecek 51 km’lik isale hattı ile 19 Mayıs,
  Bafra ilçeleri ve Dereköy, Yörükler, Doğanca, Çetinkaya beldeleri ile bağlı 76 köyün yıllık 22,6 milyon m3 içmesuyu ihtiyaçları karşılanacaktır. İsale hattının inşaat çalışmalarına başlanmış olup, arıtma tesisinin inşaat işi Aralık ayında Haziran 2017’de ihale edilecektir.
 • Salıpazarı Barajı’ndan alınacak su, inşa edilecek 65 km’lik isale hattı ile Terme, Salıpazarı, Ayvacık ve Çarşamba ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 143 köyün yıllık
  25,74 milyon m3 içmesuyu ihtiyaçları karşılanacaktır.

 

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

 • Karadeniz’in en önemli problemlerinden olan taşkın ve sel baskınlarına köklü bir çözüm bulmak için bütün havzayı ele alarak çalışıyoruz. Özellikle yukarı havzada ağaçlandırma ve erozyon kontrol tesisleri ile, dere yataklarında da taşkın koruma tesisleri inşa ederek taşkın zararlarını en aza indiriyoruz.
 • Son 14 yılda inşa ettiğimiz 79 adet taşkın koruma tesisi ile;
 • Samsun şehir merkezi,
 • 87 meskûn mahal ve
 • 27.505 dekar arazi taşkından korunmuştur.
 • Ayrıca çalışmalarına devam ettiğimiz 42 adet taşkın koruma tesisi ile vatandaşlarımızı ve arazilerini korumaya devam ediyoruz.

 

Ağaçlandırma Çalışmalarında Büyük Hamle…

 • Samsun ilinin ormanlık alanı 3.888.210 dekar olup, yüzölçümünün % 40’ı ormanlık alandır.
 • 2003-2016 yılları arasında 337.637 dekar arazide 14 milyon adet fidan diktik.

 

Her Alanda Ağaçlandırma Yapıyoruz…

 • 1.236 okul bahçesine 224.600 adet,
 • 496 ibadethane ve mezarlık sahasına 133.000 adet,
 • Sağlık Ocağı bahçesine 1.920 adet fidan diktik.
 • Vatandaşlarımıza, kurum/kuruluşlara ve tüzel kişiliklere 3.557.473 adet fidan dağıttık.

 

Ormanları Vatandaşımızın Hizmetine Açtık… 

 • Samsun’da 1 adet şehir ormanı, 14 adet mesire yerini vatandaşımızın kullanıma açtık.

 

Samsun Artık Bal Üretiminde İddialı…

 • Samsun’ a arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için 4 adet bal ormanı kurduk. Kurduğumuz bal ormanları sayesinde ülkemiz Dünyada bal üretiminde
  6. Sıradan 2. Sıraya yükseldi.
 1. Göl Beldesi Bal Ormanı
 2. Armutlu Bal Ormanı
 3. Salıpazarı Kestane Bal Ormanı
 4. Düvecik Bal Ormanı

 

Orman Köylüsünün Yanındayız

 • 2003 - 2016 döneminde orman köylerinde yaşayan 4.248 aileye 20,7 milyon TL kredi verdik.
 • Ülke genelinde başlattığımız ve Hükümet programında da olan 5000 Köye 5000 Orman Projesi kapsamında Samsun’da 121 köyde gelir getirici orman kurularak 102.000 adet gelir getirici fidanlar dikilerek vatandaşlarımıza ek gelir sağlanmaktadır.

 

 

Samsun’umuza Bölge Müdürlüğü Kazandırdık…

 • 2011 yılında, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü kurduk.
 • Bölge Müdürlüğüne;
 • Çorum,
 • Amasya,
 • Tokat ve
 • Ordu

illerini bağladık.

 

Vatandaşımızı Tabiatla Buluşturduk…

 • Samsun’da 5 tabiat parkı ile tabiat turizmini geliştiriyoruz. Bu tabiat parkları;
 • Sarıgazel Tabiat Parkı
 • Vezirsuyu Tabiat Parkı
 • Amazon Tabiat Parkı
 • Bayraktepe Tabiat Parkı
 • Şahinkayası Kanyonu Tabiat Parkı

 

Tabiat Turizmi Master Planı ve Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı

 • Samsun ilinin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve tabiat turizmi potansiyelinin ortaya çıkarılarak geliştirilmesini sağlamak maksadıyla Samsun İli Tabiat Turizmi Master Planı hazırlanmıştır.
 • Tabiat Turizmi Master Planında genel olarak çerçevesi çizilen aktivitelerin planlı olarak uygulanmasını sağlamak, geleneksel ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlamak maksadıyla Samsun ili Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı hazırlanmıştır.

 

Meteoroloji Verilere İleri Teknoloji İle Anında Ulaşılabiliyor…

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşımıza sunulması, tahminlerin hazırlanması, tahmin tutarlılıklarının artırılması ve yapılan tahminlerin doğrulanması, başta iklim ve iklim değişikliği olmak üzere birçok araştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesi, çeşitli sektörlerin ihtiyaç duyduğu meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması maksadıyla kullanılmak üzere 25 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurduk.

 

Deniz Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Denizcilik faaliyetlerine destek maksadıyla denizlerdeki meteorolojik bilgilerin elde edilmesi maksadıyla 2 adet Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemi (D-OMGİ) kurduk.

 

Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu

Uçuculuk faaliyetleri için vazgeçilmez olan meteorolojik ürün ve hizmetlerin sunulması ve uçuş güvenliğine katkı sağlanması maksadıyla Samsun Çarşamba Havalimanı’nda bulunan Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunu (H-OMGİ) yeniledik.

 

Radar

350 km yarıçaplı bir alanda gerçek zamanlı ve yüksek çözünürlüklü gözlem verisi elde edilmesi, nereye, ne zaman ve ne kadar yağış düşeceğine ilişkin bilgiler sağlanması maksadıyla Meteoroloji Radarı kurduk.