Son 14 yılda Samsun’a 3,7 milyar TL destek verdik

Son 14 yılda Samsun’a 3,7 milyar TL destek verdik

         Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Samsun’daki yerel yönetimlere 2003-2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 2,8 milyarTL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde Samsun’a yaptığı      825 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 3,6 milyar Milyon TL’ye ulaştırdık.

 

           KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

         İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 332 adet iş için 790 milyon TL kredi, 35 milyon TL hibe olmak üzere toplam 825 milyon TL tahsis edilmiştir.

 

         DEVAM EDEN İŞLER

         Şehircilik sektöründe 1 adet, atık su sektöründe 1 adet, üstyapı sektöründe 9 adet ve diğer altyapı sektöründe 32 adet olmak üzere sözleşme bedeli 363 milyon TL olan toplam 43 adet iş devam etmektedir.

 

         TAMAMLADIĞIMIZ İŞLER                                    

          Harita sektöründe 20 adet, içme suyu sektöründe 12 adet,  imar planı sektöründe 3 adet, atık su sektöründe 15 adet ve üstyapı sektöründe 23 adet olmak üzere   283 milyon TL maliyetli toplam 73 adet iş bitirilmiştir. 

 

          GENEL BÜTÇEDEN AYRILAN PAYLAR

          İl, ilçe belediyeleri ve il özel idaresine 01.01.2003-31.10.2016 döneminde toplam 2,8 milyar pay tahakkuk etmiş, kesintiler düşüldükten sonra   2,4 milyar TL ilgili belediyelere ve il özel idaresine gönderilmiştir.