Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Yerelin gücüne inandık, yerel yönetimlere destek verdik

Dünyada ve Türkiye’de son dönemde ortaya çıkan gelişmeler yönetim ve planlama anlayışlarında köklü değişiklikler meydana getirdi. Bu değişim sonucunda, yerel potansiyelleri yine yerel kaynaklarla planlamak ve uygulamak ilkesini temel almaya başladık. Bölgeler arasındaki farklılıkları gidermek amacıyla bölgesel projeleri hayata geçirdik.

 

DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) BÖLGE KALKINMA İDARESİ (BKİ)

Doğu Karadeniz Bölgemizdeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon ve Bayburt illeri için DOKAP Eylem Planı uygulamaya koyulmuştur.

DOKAP Eylem Planı ile bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline getirilmesi vizyonu benimsenmiştir. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı ile ilgili uygulama çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda “Yeşil Yol Projesi” hayata geçirilmiştir. Projeye il özel idareleri ve büyükşehir belediyeleri tarafından kullanılmak üzere 2013-2015 yılları arasında DOKAP BKİ kanalıyla 131 milyon TL tahsis edilmiştir.

DOKAP Eylem Planı kapsamında 2014-2015 yıllarında Samsun ilimizde uygulanan veya uygulaması devam eden 42 eylem için yaklaşık 859 milyon TL kaynak kullanılmıştır.

DOKAP BKİ kapsamındaki illere 2016 yılı içerisinde Tokat da dâhil olmuştur.

 

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSIYLA SAMSUN GELİŞİYOR (OKA)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum’u ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan küresel bir kente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak için kuruldu. Ajans, sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla;

  • Bölge planları hazırlamak,
  • Bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek,
  • Mali ve teknik destekler vermek,
  • İşbirliği ve koordinasyon sağlamak,
  • Yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri gerçekleştirmek gibi temel görevlerinin yanında, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini de yürütmektedir.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2009-2016 yılları arasında; 195 milyon TL’den fazla bütçeye sahip 545 projeye yaklaşık 100 milyon TL hibe desteği verdi.

Ayrıca Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun ilimizde 191 projeye 38,5 milyon TL’lik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansmanıyla toplam 79,3 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.

 

KÖYDES

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA KÖYDES DESTEKLERİ KAPSAMINDA SAMSUN’A 225 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK

Kırsal nüfusumuza daha kaliteli bir hayat sunmak amacıyla, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma hamlesini başlattık. 2005 yılında hayata geçirilen KÖYDES Projesi kapsamında kırsal alanlarımızın içme suyu, altyapı, yol ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak ve köylerimizin hayat standardını yükseltmek için yatırım seferberliği başlattık.

 

TARIMDA BEREKET DÖNEMİ

Köylerde daha verimli zirai üretimin önünü açmak için KÖYDES kapsamında yeni sulama alanları açtık.  Samsun’da 8.030 ailenin kullanımına sunulmak üzere 3.882 hektar alanı suya kavuşturduk.

 

SUYU OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMADI

Köy ve köy altı yerleşimlerin sağlıklı içme suyuna kavuşabilmesi için görülmemiş bir hız ve istekle çalıştık. Samsun’da toplam 2.232 birimin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Böylece, Samsun’un susuz mahalle ve köyü kalmamıştır.

 

YOL AĞINI TÜM KÖYLERİMİZE ULAŞTIRDIK          

Samsun’daki köy yol ağının yüzde 40’ını asfalt ve betonla kapladık.

 

2005-2015 YILLARI ARASINDA SAMSUN’DA 1.712 KM ASFALT YOL 1.867 KM STABİLİZE YOL YAPILDI.