[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/12391790_1651271891780725_4664185596543960647_n.jpg","title":"AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 G\u00f6ksel; Bafra ve Atakum \u0130l\u00e7e Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131lar\u0131na Kat\u0131ld\u0131","entry_date":"Aral\u0131k 16, 2015 - 4:35:00","haber_content":"

Se\u00e7imlerin tamamlanmas\u0131yla birlikte te\u015fkilatlar\u0131n g\u00fcven verdi\u011fini ve diri oldu\u011funu s\u00f6yleyen G\u00f6ksel, \u201cT\u00fcrkiye genelinde her iki ki\u015fiden birisi AK Parti\u2019ye oy verdi. Samsun genelinde ise 3 ki\u015fiden 2\u2019si AK Parti\u2019ye oy verdi. 7 Haziran\u2019da tek ba\u015f\u0131m\u0131za iktidar olamama ve koalisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, memleketimiz y\u0131pratm\u0131\u015ft\u0131r. Ancak 1 Kas\u0131m\u2019da iktidar olacak milletvekili say\u0131s\u0131na eri\u015febildik. Se\u00e7imler \u00fcst \u00fcste geldi. Buna ra\u011fmen te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z hala diri. Bir se\u00e7im daha yap\u0131lacak denildi\u011finde, kollar\u0131m\u0131z\u0131 s\u0131vay\u0131p sahaya inecek durumday\u0131z. Bu da asl\u0131nda birbirine inan\u00e7 ve g\u00fcvenden kaynaklan\u0131yor. Birbirimize inand\u0131\u011f\u0131m\u0131z takdirde a\u015famayaca\u011f\u0131m\u0131z hi\u00e7bir engel yoktur. Genel ve yerel yat\u0131r\u0131mlar i\u00e7in de bunlar ge\u00e7erlidir. Te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z gece g\u00fcnd\u00fcz demeden, yo\u011fun bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. T\u00fcm te\u015fkilatlar\u0131m\u0131za te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d diye konu\u015ftu.<\/p>

G\u00f6ksel, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \u201c\u015eimdi yat\u0131r\u0131mlar\u0131m\u0131z\u0131 hayata ge\u00e7irmenin zaman\u0131 geldi. Verilen vaatler ve s\u00f6zler yerine en k\u0131sa s\u00fcrede gelecektir. Bundan sonra yerelde Bafra, Atakum ve Samsun, genelde de T\u00fcrkiye\u2019de s\u00f6z verdi\u011fimiz ve yapaca\u011f\u0131m\u0131z dedi\u011fimiz her \u015feyi yapma zaman\u0131 geldi. Biz \u00f6nceki h\u00fck\u00fcmetler gibi s\u00f6z verelim de yapmayal\u0131m konusunda olmad\u0131k, olmay\u0131z da. Verilen s\u00f6zler tek tek yerine gelecektir. Biz milletimizin sesini dinlemek i\u00e7in buralara geldik. Milletin menfaati olarak ne varsa, onun i\u00e7in canla, ba\u015fla \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Y\u00f6neticilerimiz, halk\u0131m\u0131z\u0131n sesini silsile yoluyla Genel Merkezimize ula\u015ft\u0131rmal\u0131d\u0131rlar. Yapaca\u011f\u0131m\u0131z icraatlerimizden biraz bahsetmek gerekirse, gen\u00e7lerimizin her t\u00fcrl\u00fc yapaca\u011f\u0131 yat\u0131r\u0131m i\u00e7in desteklemeler yap\u0131lacak. \u00d6\u011frenci burslar\u0131 400 TL\u2019ye \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Esnaf\u0131m\u0131z\u0131n 8 bin TL\u2019ye kadar olan gelirinden vergi al\u0131nmayacak. Adliye, Maliye vb. kurumlarda yap\u0131sal d\u00fczenlemeler yap\u0131lacak. Bu ve buna benzer icraatlerimizle T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fcy\u00fcmesini ve ilerlemesini sa\u011flayaca\u011f\u0131z.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 ;Muharrem G\u00f6ksel, AK Parti Bafra ve Atakum \u0130l\u00e7e Dan\u0131\u015fma Meclisi Toplant\u0131lar\u0131na kat\u0131ld\u0131. \u00d6nceki g\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131larda konu\u015fan G\u00f6ksel, \"Se\u00e7imler \u00fcst \u00fcste geldi. Buna ra\u011fmen te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z hala diri. Bir se\u00e7im daha yap\u0131lacak denildi\u011finde, kollar\u0131m\u0131z\u0131 s\u0131vay\u0131p sahaya inecek durumday\u0131z\" dedi","prev_link":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/bakan-cagatay-kilic-samsun-genclik-kollari-baskanini-kabul-etti\/25246","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-samsun-il-baskani-muharrem-goksel-basarimizin-sirri-partimizin-ikb\/25212\/55","haber_url":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-samsun-il-baskani-muharrem-goksel-basarimizin-sirri-partimizin-ikb\/25212"}]