[{"haber_photo":"","title":"Ba\u015fkan G\u00f6ksel’den yeni takvim y\u0131l\u0131 mesaj\u0131","entry_date":"Ocak 02, 2016 - 2:42:00","haber_content":"

\u00d6mr\u00fcm\u00fczden ge\u00e7ip giden her y\u0131l hem fert olarak hem de toplum olarak ba\u015fard\u0131klar\u0131m\u0131z\u0131n ve ger\u00e7ekle\u015ftiremediklerimizin muhasebesini yapmak; girece\u011fimiz yeni y\u0131lda daha mutlu, daha huzurlu ve daha m\u00fcreffeh bir ortama kavu\u015fmak amac\u0131yla yap\u0131lmas\u0131 gerekenleri planlamak ve ger\u00e7ekle\u015ftirmek i\u00e7in bir f\u0131rsatt\u0131r. 2015 y\u0131l\u0131 \u00fclkemizde ya\u015fanan olumsuzluklara ve toplumsal bar\u0131\u015f\u0131m\u0131z\u0131 bozma te\u015febb\u00fcslerine ra\u011fmen birlik ve beraberli\u011fimizin peki\u015fti\u011fi, \u00fclkemiz ve ilimizde e\u011fitim, sa\u011fl\u0131k ve di\u011fer alanlarda \u00f6nemli yat\u0131r\u0131m ve projelerin hayata ge\u00e7irildi\u011fi bir y\u0131l oldu.<\/p>

\u00dclkemizin en ya\u015fanabilir \u015fehirlerinden olan Samsun’umuzu hem ekonomisi hem sosyal hayat\u0131 ile daha iyi bir duruma getirmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n vatanda\u015flar\u0131m\u0131za kar\u015f\u0131 ba\u015fta gelen sorumlulu\u011fumuz oldu\u011funu unutmadan 2016 y\u0131l\u0131nda da azimle \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131z. Bu hedefleri ger\u00e7ekle\u015ftirmede en b\u00fcy\u00fck yard\u0131mc\u0131m\u0131z Samsun’da ya\u015fayan vatanda\u015flar\u0131m\u0131z olacakt\u0131r. Yeni y\u0131l\u0131n umutlar\u0131m\u0131z\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi, karde\u015fli\u011fimizin peki\u015fti\u011fi, \u00fclkemiz ve milletimiz i\u00e7in yeni ufuklar\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hay\u0131rl\u0131 bir y\u0131l olmas\u0131n\u0131 temenni ediyorum.<\/p>","haber_excerpt":"2015 y\u0131l\u0131n\u0131 geride b\u0131rak\u0131rken, yeni umut ve heyecanlarla 2016 y\u0131l\u0131na giriyoruz.","prev_link":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-samsun-il-baskani-muharrem-goksel-kurum-kurulus-ve-stk-ziyaretleri\/25492","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/ak-parti-samsun-64.-il-danisma-meclisi-toplantisi-gerceklestirildi\/25361\/55","haber_url":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/ak-parti-samsun-64.-il-danisma-meclisi-toplantisi-gerceklestirildi\/25361"}]