[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/AK_Parti_Samsun_\u0130l_Ba\u015fkan\u0131_Muharrem_G\u00f6ksel_(4).jpg","title":"G\u00f6ksel\u2019den 19 May\u0131s Atat\u00fcrk\u2019\u00fc Anma Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131 Mesaj\u0131","entry_date":"May\u0131s 18, 2016 - 12:14:00","haber_content":"

D\u0130R\u0130L\u0130\u015e DESTANI<\/p>

\u201cGazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk\u2019\u00fcn Samsun\u2019a \u00e7\u0131k\u0131p istiklal m\u00fccadelemizi ate\u015fleyi\u015fini temsil eden 19 May\u0131s, ayn\u0131 zamanda bir milletin yeniden dirili\u015f destan\u0131n\u0131n da sars\u0131lmaz bir hat\u0131ras\u0131d\u0131r. Mustafa Kemal’in 97 y\u0131l \u00f6nce memleketimizden, Samsun\u2019dan yakm\u0131\u015f oldu\u011fu ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131k ate\u015fi, milletimizin cesaret ve \u00f6zg\u00fcveniyle birle\u015ferek T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin kurulu\u015funu m\u00fcjdelemi\u015ftir. O g\u00fcn mal\u0131n\u0131, can\u0131n\u0131, b\u00fct\u00fcn varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 vatan\u0131n kurtulu\u015fu i\u00e7in siper eden ecdad\u0131m\u0131z\u0131n aziz hat\u0131ras\u0131 \u00f6n\u00fcnde sayg\u0131yla e\u011filiyor, bu m\u00fccadele u\u011fruna \u015fehit d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f b\u00fct\u00fcn istiklal kahramanlar\u0131m\u0131z\u0131 sayg\u0131yla ve minnetle y\u00e2d ediyoruz.<\/p>

<\/p>

SAYGIYLA ANIYORUZ
T\u00fcrk gen\u00e7li\u011fi, ecdad\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 ilhamla T\u00fcrkiye\u2019yi ayd\u0131nl\u0131k yar\u0131nlara ta\u015f\u0131yacak, d\u00fcnyaya \u00f6rnek olacak ve millet\u00e7e hepimizi gururland\u0131racak \u00e7al\u0131\u015fmalara imza atacak kudrete ve vizyona sahiptir. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti’nin 100. y\u0131ld\u00f6n\u00fcm\u00fc yakla\u015f\u0131rken \u00fclkemizin demokratik standartlar\u0131n\u0131n geli\u015fmesi ve muas\u0131r medeniyetler seviyesinin \u00fczerine \u00e7\u0131kma hedefine do\u011fru h\u0131zl\u0131 ilerlemesi i\u00e7in T\u00fcrk Gen\u00e7li\u011fi \u00fczerine d\u00fc\u015fen sorumlulu\u011fu lay\u0131k\u0131yla yerine getirecektir. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti\u2019nin istiklalinde gen\u00e7lerin cephenin en \u00f6n saflar\u0131nda verdi\u011fi kararl\u0131 ve cansiperane m\u00fccadelenin, istikbal m\u00fccadelemize de \u0131\u015f\u0131k tuttu\u011funa inan\u0131yoruz. Bu kurtulu\u015f m\u00fccadelesinin mimar\u0131 Gazi Mustafa Kemal Atat\u00fcrk ba\u015fta olmak \u00fczere t\u00fcm silah arkada\u015flar\u0131n\u0131 ve Kurtulu\u015f Sava\u015f\u0131‘n\u0131n t\u00fcm kahramanlar\u0131n\u0131 sayg\u0131yla an\u0131yoruz. 19 May\u0131s Atat\u00fcrk\u2019\u00fc Anma Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131\u2019n\u0131n yerelde \u015fehrimize, genelde ise milletimize kutlu olsun.\u201d<\/p>","haber_excerpt":"AK Parti Samsun \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Muharrem G\u00f6ksel, 19 May\u0131s Atat\u00fcrk\u2019\u00fc Anma Gen\u00e7lik ve Spor Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla bir kutlama mesaj\u0131 yay\u0131nlad\u0131. G\u00f6ksel, mesaj\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi.","prev_link":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/bizim-icin-bin-dost-az-bir-dusman-fazladir\/35722","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/baskanlik-sisteminde-kararlar-daha-hizli-alinacak-ve-turkiyenin-onu-acilaca\/26557\/55","haber_url":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/baskanlik-sisteminde-kararlar-daha-hizli-alinacak-ve-turkiyenin-onu-acilaca\/26557"}]