[{"haber_photo":"http:\/\/images.teskilat.akparti.org.tr\/uploads\/images\/IMG_7168.JPG","title":"\u0130l Ba\u015fkan\u0131m\u0131z Muharrem G\u00f6ksel’in bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131","entry_date":"Nisan 07, 2015 - 7:50:00","haber_content":"

Adaylar\u0131m\u0131z, \u00fclkemize, milletimize, ilimize ve partimize hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olmas\u0131n\u0131 diliyorum.<\/p>

25 D\u00f6nem milletvekilli aday adayl\u0131\u011f\u0131 son ba\u015fvuru tarihi olan 20 \u015eubat’ta Samsun i\u00e7in 106 ba\u015fvuru yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. \u0130kinci tercihlerin \u00e7\u0131kart\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bu say\u0131 89’a d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fcr.<\/p>

Milletvekili aday belirleme s\u00fcrecimiz Genel Merkezimiz taraf\u0131ndan \u00e7ok titiz bir \u015fekilde yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bu \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda milletvekili adaylar\u0131m\u0131z belirlenmi\u015ftir.<\/p>

\u00dclkemizde ve ilimizde, te\u015fkilatlar\u0131m\u0131zdan, ticarette, sanayi de ve toplumun her kesimine hitap eden dernek, oda ve vak\u0131f gibi geni\u015f kitlelerin ve kanaat \u00f6nderlerinin fikirleri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

Geni\u015f bir isti\u015fare ve g\u00f6r\u00fc\u015f al\u0131\u015fveri\u015fi \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda y\u00fcr\u00fcten s\u00fcre\u00e7te te\u015fkilat temay\u00fcl yoklamas\u0131, halk oylamas\u0131, alt komisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, ara komisyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, sivil toplum kurulu\u015flar\u0131na y\u00f6nelik temay\u00fcl Yoklamas\u0131, \u00fcst kurul \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ve akabinde her bir \u00e7al\u0131\u015fma ayr\u0131 ayr\u0131 de\u011ferlendirilerek son nihai karar\u0131 Genel Ba\u015fkan\u0131m\u0131z ve Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z vermi\u015ftir.<\/p>

Bir anlamda her kesimin fikir ve g\u00f6r\u00fc\u015fleri al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

Bu s\u00fcre\u00e7 i\u00e7inde aday adaylar\u0131m\u0131z partimizin vizyonuna ve misyonuna uygun bir \u015fekilde hareket ederek sahada ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yapm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>

89 aday aday\u0131m\u0131z\u0131n hepsi sanki adaym\u0131\u015f gibi arazi de gece g\u00fcnd\u00fcz \u00e7al\u0131\u015ft\u0131, kendini ve partimizi halk\u0131m\u0131za anlatt\u0131.<\/p>

Ben bu ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalardan \u00f6t\u00fcr\u00fc kendilerine bir kez daha te\u015fekk\u00fcr ediyorum.<\/p>

\u0130nan\u0131yorum ki bundan sonra, aday olan, olmayan t\u00fcm arkada\u015flar\u0131m\u0131z birlik ve beraberlik i\u00e7inde 9 milletvekili aday\u0131m\u0131zla beraber sahaya inerek se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131za katk\u0131 sa\u011flayacaklard\u0131r.<\/p>

Bizim milletvekili adaylar\u0131m\u0131z b\u00fct\u00fcn sesleri, b\u00fct\u00fcn nefesleri, b\u00fct\u00fcn renkleri temsil ediyor.<\/p>

Samsun’da 9, toplamda 550 milletvekili aday\u0131m\u0131z, in\u015fallah yeni T\u00fcrkiye’nin in\u015fas\u0131nda b\u00fcy\u00fck hizmetlere imza atacaklar.<\/p>

T\u00fcrkiye a\u015fk\u0131yla, Samsun sevdas\u0131yla, hizmet kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yola \u00e7\u0131km\u0131\u015f; olan Belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131z, meclis \u00fcyelerimiz, te\u015fkilatlar\u0131m\u0131z, milletvekili adaylar\u0131m\u0131z, g\u00f6nl\u00fcn\u00fc, y\u00fcre\u011fini, zihnini ortaya koyarak Samsun ve T\u00fcrkiye’nin istikbali ve istikrar\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015facakt\u0131r.<\/p>

9 Milletvekili aday\u0131m\u0131z ile birlikte s\u0131ms\u0131k\u0131 kenetlenerek \u0130n\u015fallah bu \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda 9 milletvekili aday\u0131m\u0131z\u0131 T\u00fcrkiye B\u00fcy\u00fck Millet Meclisi\u2019ne g\u00f6nderece\u011fiz.<\/p>

Bu duygu ve d\u00fc\u015f\u00fcnceler i\u00e7inde genel merkezimiz taraf\u0131ndan tespit edilen milletvekili aday\u0131m\u0131za ba\u015far\u0131lar diliyor, Allah, yar ve yard\u0131mc\u0131m\u0131z olsun diyorum.<\/p>

M\u0130LLETVEK\u0130L\u0130 ADAY L\u0130STEM\u0130Z<\/b>
1. Akif \u00c7a\u011fatay K\u0131l\u0131\u00e7
2. Ahmet Demircan
3. Fuat K\u00f6kta\u015f
4. \u00c7i\u011fdem Karaaslan
5. Hasan Basri Kurt
6. Kamuran \u00d6zden
7. Y\u0131lmaz Hocao\u011flu
8. H\u00fcseyin Avni \u00c7atal
9. Adem Tuncer<\/p>","haber_excerpt":"25 D\u00f6nem milletvekilli adaylar\u0131m\u0131z Genel Merkezimiz taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131r.","prev_link":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/baskanimiz-goksel-polis-teskilatimizin-170.-kurulus-yildonumunu-kutladi\/20785","next_link":"\/xhr\/il_haber_detay\/60.-il-danisma-meclisi-toplantimizi-gerceklestirdik\/20739\/55","haber_url":"http://www.akpartisamsun.org.tr\/tr\/haber\/60.-il-danisma-meclisi-toplantimizi-gerceklestirdik\/20739"}]